Onze groep ”Oude Volksambachten Nu”, opgericht in 1972,
is wel bekend voor zijn demonstraties in binnen– en buitenland en wordt er zeer gewaardeerd.
De ambachtslui vervaardigen ter plaatse op traditionele wijze
voorwerpen die met de dag zeldzamer worden.

Vele traditionele ambachten zijn nog altijd boeiend en uitnodigend om zelf te doen of om te
ontdekken hoe men ook vroeger zonder machines in hun dagelijkse attributen voorzag.

Oude Volksambachten Nu groepeert een twaalftal verschillende ambachten die op aanvraag hun ambacht demonstreren en de nodige uitleg geven.